Tác giả: Lê Trần Thanh Tú

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Bệnh viện Đại học Phan Châu Trinh là trung tâm đào tạo, phát triển nhân lực của sinh viên khối ngành sức khỏe Trường Đại học Phan Châu Trinh. Bệnh viện hiện đang được tiến hành xây dựng ngay trên khuôn viên Trường và phát triển từ nền tảng của Phòng khám Đa khoa Đại học Y khoa Phan Châu Trinh.