Các chuyên khoa

Bệnh viện của Trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh là một phòng khám đa khoa với đầy đủ các chuyên khoa.